Vertaling 'Por el Amor de una mujer' Danny Daniel

 
        

Por el amor de una mujer - Voor de liefde van een vrouw
Jugué con fuego sin saber - Speelde ik met vuur zonder te weten
Que era yo quien me quemaba - Dat ik degene was die zich brandde
Bebí en las fuentes del placer - Ik dronk uit de bronnen van plezier
Hasta llegar a comprender - Totdat ik uiteindelijk begreep
Que no era a mi a quien amaba - Dat ik niet degene was van wie ze hield
Por el amor de una mujer - Voor de liefde van een vrouw
He dado todo cuanto fuí - Heb ik alles weggegeven wat ik was
Lo más hermoso de mi vida - Het mooiste van mijn leven
Mas ese tiempo que perdí - Maar de tijd die ik toen verloren heb
Ha de servirme alguna vez - Zal ooit ergens goed voor zijn
Cuando se cure bien mi herida - Als mijn wond goed geneest

Todo me parece como un sueño todavía - Nu lijkt alles nog als een droom
Pero sé que al fin  - Maar ik weet dat ik uiteindelijk 
Podré olvidar un día - Op een dag zal kunnen vergeten
Hoy me siento triste - Vandaag voel ik me triest
Pero pronto cantaré - Maar snel zal ik weer zingen
Y prometo no acordarme nunca - En beloof ik dat ik nooit meer terug zal denken
Del ayer - Aan dat van gisteren

Por el amor de una mujer - Voor de liefde van een vrouw
Llegué a llorar y enloquecer - Heb ik gehuild en me gek laten maken
Mientras ella se reía - Als zij lachte
Rompí en pedazos un cristal - Ik brak glas in stukken
Dejé mis venas desangrar - En liet het bloed uit mijn aderen stromen
Pues no sabía lo que hacía - Maar ik wist niet wat ik deed
Por el amor de una mujer - Voor de liefde van een vrouw
He dado todo cuanto fuí - Heb ik alles weggegeven wat ik was
Lo más hermoso de mi vida - Het mooiste van mijn leven
Mas ese tiempo que perdí - Maar deze keer dat ik verloor
Ha de servirme alguna vez - Zal ooit ergens goed voor zijn
Cuando se cure bien mi herida - Als mijn wond goed geneest
 
Todo me parece - Alles lijkt me
Como un sueño todavía - Nog steeds als een droom
Pero sé que al fin - Maar ik weet dat uiteindelijk
Podré olvidar, un día - Ik zal kunnen vergeten, op een dag
Hoy me siento triste - Vandaag voel ik me triest
Pero pronto cantaré - Maar snel zal ik weer zingen
Y prometo no acordarme nunca - En beloof ik dat ik nooit meer terug zal denken
Del ayer - Aan dat van gisteren
 
Por el amor de una mujer - Voor de liefde van een vrouw
Llegué a llorar y enloquecer - Heb ik gehuild en me gek laten maken
Mientras que ella se reía - Als zij lachte
Rompí en pedazos un cristal - Ik brak glas in stukken
Dejé mis venas desangrar - En liet het bloed uit mijn aderen stromen
Pues no sabía, no sabía lo que hacía - Maar ik wist niet, ik wist niet wat ik deed
Por el amor de una mujer - Voor de liefde van een vrouw
He dado todo cuanto fuí - Heb ik alles weggegeven wat ik was
Lo más hermoso de mi vida - Het mooiste van mijn leven
Mas ese tiempo que perdí - Maar deze keer dat ik verloor
Ha de servirme alguna vez - Zal ooit ergens goed voor zijn
Cuando se cure bien mi herida - Als mijn wond goed geneest