Vertaling '(Bajo) el mismo sol' - Álvaro Soler & Jennifer Lopez

Schrijvers: Alexander Zuckowski, Alvaro Tauchert Soler, Simon Triebel.
 

 
El mismo sol - Dezelfde zon

Te digo claro, claro - Ik zeg je 'natuurlijk, natuurlijk'
No es nada raro, raro - Het is helemaal niet gek, gek
Así se puede, amor - Zo kan het, liefste
Un mundo enano enano - Een kleine, kleine wereld (enano = dwerg)
Estamos mano a mano - We bevinden ons hand in hand
Solo hace falta el amor - Alleen de liefde ontbreekt nog
Se puede, amor - Het kan, liefste

Yo quiero que este sea el mundo que conteste - Ik wil dat dit de wereld is die antwoordt
Del este hasta oeste - Van het oosten tot het westen
Y bajo el mismo sol - En onder dezelfde zon
Ahora nos vamos - Nu gaan we
Sí juntos celebramos - Ja, samen vieren we
Aquí todos estamos ... - Hier bevinden we ons allemaal
 ...
... bajo el mismo sol - ... onder dezelfde zon
bajo el mismo sol - onder dezelfde zon
(dáme, dámelo - geef me, geef het me)
bajo el mismo sol - onder dezelfde zon

¿Qué pasa J. Lo? - Wat gebeurt er J. Lo? (= Jennifer Lopez)

Saca lo malo malo - Weg met het slechte, slechte
No digas 'paro, paro' - Zeg niet 'stop, stop'
Vale la pena mi amor - Het is de moeite waard mijn liefste
La pena mi amor - De moeite mijn liefste
No hay fronteras, -eras, -eras - Er zijn geen grenzen, -enzen, -enzen
Será lo que tu quieras - Het zal dat zijn wat jij wilt
Lo que tu quieras amor - Dat wat jij wilt liefste
Se puede, amor (con mi amor se puede) - Het kan, liefste (met mijn liefde kan het)

Yo quiero que este sea el mundo que conteste - Ik wil dat dit de wereld is die antwoordt
Del este hasta oeste - Van het oosten tot het westen
Y bajo el mismo sol - En onder dezelfde zon
Ahora nos vamos - Nu gaan we
Sí juntos celebramos - Ja samen vieren we
Aquí todos estamos ... - Hier bevinden we ons allemaal ...
... bajo el mismo sol - ... onder dezelfde zon (¡Corrido! Here we go! - Ren! Hier gaan we!)
bajo el mismo sol - onder dezelfde zon (¡vamonos! - we gaan!)
(todo el mundo) bajo el mismo sol - (de hele wereld) onder dezelfde zon

I wanna hear you sing - Ik wil je horen zingen

Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se - Ik wil dat de wereld zich, wereld zich, wereld zich
Quiero que mundo se una, mi amor - Ik wil dat de wereld zich verenigt, mijn liefste
Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se - Ik wil dat de wereld zich, wereld zich, wereld zich
Quiero que mundo se una, mi amor - Ik wil dat de wereld zich verenigt, mijn liefste
Se una mi amor - Zich verenigt mijn liefste

Yo quiero que este sea el mundo que conteste - Ik wil dat dit de wereld is die antwoordt
Del este hasta oeste - Van het oosten tot het westen
Y bajo el mismo sol - En onder dezelfde zon
Ahora nos vamos - Nu gaan we
Sí juntos celebramos - Ja samen vieren we
Aquí todos estamos - Hier bevinden we ons allemaal ...
... bajo el mismo sol - ... onder dezelfde zon
bajo el mismo sol - onder dezelfde zon

Ahora nos vamos - Nu gaan we
Y juntos celebramos - En samen vieren we
Aquí todos estamos ... - Hier bevinden we ons allemaal ...
... bajo el mismo sol - ... onder dezelfde zon
bajo el mismo sol - onder dezelfde zon