Exercise Dutch - 11-100


   
Afbeelding invoegen
 
   
 
Afbeelding invoegen                       
  
 11  
 elf
  21    eenentwintig  31   eenendertig
12  
 twaalf
 22    tweeëntwintig  32   tweeëndertig
13  
 dertien
 23    drieëntwintig  33   drieëndertig, etc .
14  
 veertien
 24    vierentwintig  40   veertig
15  
 vijftien
 25    vijfentwintig  50   vijftig
16  
 zestien
 26    zesentwintig  60   zestig
17  
 zeventien   
 27    zevenentwintig    70   zeventig
18  
 achttien
 28    achtentwintig  80   tachtig
19  
 negentien
 29    negentwintig  90   negentig
20  
 twintig
 30    dertig  100   honderd
 
 
    title

Afbeelding invoegen  11-100

1 Ik ben ..... (23) ..... jaar


2 Meneer van Brinkhoven is ..... (67) ..... jaar


3 Carmen is ..... (15) ..... jaar


4 Henk is ..... (50) ..... jaar


5 Linda is ..... (34) ..... jaar


6 Er zijn ..... (49) ..... auto's in de straat


7 Er wonen ..... (98) ..... personen in de flat


8 Ik heb ..... (84) ..... boeken


9 Er zijn ..... (71) ..... hotels in de stad


10 De bus heeft ..... (44) ..... stoelen


 

 
   > >