Vertaling 'Eres todo en mi' - Ana Gabriel 
 Eres todo en mi Jij bent alles in mij 
Eres todo en mí Jij bent alles in mij
El sol que me ilumina De zon die me beschijnt
y me hace tan feliz en me zo gelukkig maakt
La fuerza que conduce mi existir De drijvende kracht van mijn bestaan
Solo tu, mi amor Alleen jij, mijn lief
Si me abrazo a ti Als ik je omarm
Yo siento que tu esencia Voel ik hoe je essentie
se dispersa en mí zich verspreidt in mij
No queda ni un espacio en mi sentir Er kan niets meer bij, bij mijn gevoel
Eres tú mi luz Jij bent mijn licht
Eres todo en mí Jij bent alles in mij
Y llevo entre mis labios todo tu sabor En mijn lippen proeven jouw smaak
Cruzaré, mi bien océanos más profundos Ik zal de diepste oceanen oversteken
por saber de ti om van je te horen
Eres todo en mí Jij bent alles in mij
Por siempre y para siempre Voor altijd en eeuwig
Desde que te vi Vanaf dat ik je zag
nunca más tendré temor zal ik nooit meer angst hebben
pues con tu amor want met jouw liefde
volví a sentir y a renacer kwam ik terug bij mijn gevoel en was als herboren
Volaré por ti Ik zal voor je vliegen
a un mundo donde beba solo de tu amor naar een wereld waar ik alleen van jouw liefde drink
dejando la distancia tras de mi de afstand achterlatend
Solos tú y yo Alleen jij en ik
Eres todo en mí Jij bent alles in mij
Y llevo entre mis labios todo tu sabor En mijn lippen proeven jouw smaak  
Cruzaré, mi bien océanos más profundos Ik zal de diepste oceanen oversteken
por saber de ti om van je te horen 
Eres todo en mí Jij bent alles in mij
Por siempre y para siempre Voor altijd en eeuwig
Desde que te vi Vanaf dat ik je zag
nunca más tendré temor zal ik nooit meer angst hebben
pues con tu amor want met jouw liefde
volví a sentir y a renacer kwam ik terug bij mijn gevoel en was als herboren
Bailaremos hoy We zullen vandaag dansen
Sobre una nube blanca Op een witte wolk
Que en el cielo estan tus ojos como estrellas Want in de hemel zijn jouw ogen als sterren
Brillaran para mí, por mí Ze schijnen voor mij, door mij
Jamás se ira la magia Nooit zal de magie
de sentir tu aliento sobre mí van het voelen van jouw adem op mij verdwijnen
Volcando mis sentidos Mijn gevoelens overstelpen me
para amar om lief te hebben
Solo por tu amor Alleen door jouw liefde
Mi amor mijn lief
Bailaremos hoy We zullen vandaag dansen
sobre una nube blanca op een witte wolk
Que en el cielo estan ...
Want in de hemel zijn...
tus ojos como estrellas jouw ogen als sterren
Brillaran Ze schijnen
para mí, por mí.
voor mij, door mij