Vertaling 'Antes de irte' - Laura Pausini


 
Antes de irte Voordat je gaat 
Escucha Luister
antes de irte voordat je gaat
y pegues un portazo sin hablar en een deur dichtslaat zonder te praten
si te marchas als je vertrekt
no pienso menos ni más denk ik niet meer of minder
que tus escenas want jouw scenes
me las conozco ya ken ik nu wel
   
Después ya dudo yo Daarna twijfel ik weer
tendrás razón o tal vez no Je hebt misschien gelijk, of misschien niet
problemas ahí er zijn hier problemen
segura estoy daar ben ik zeker van
entre los dos tussen ons
y sé también que nos basta un día, en ik weet ook dat een dag niet genoeg is 
esperaré que vuelvas tú, ik zal wachten tot je terugkomt
o voy contigo, nada está perdido of ik ga met je mee, niets is nog verloren
   
Qué sabes tú Wat weet jij

qué sabes tú wat weet jij
de un mundo interno que no ves van een innerlijke wereld die je niet ziet
qué puedes tú saber wat kan jij weten
qué sabes tú wat weet jij
qué sabes tú wat weet jij
de un sentimiento van een gevoel
que por mi dat voor mij
no intentas comprender je niet eens probeert te begrijpen
Y ahora En nu
tú que pretendes wat verwacht je
preparas las maletas je pakt je koffers
y te vas en je gaat  
yo me rindo ik geef het op
si tu te ofendes,sabrás als jij je beledigd voelt, zul je weten (er achter komen)
que con orgullo jamás se puede amar dat je met trots nooit lief kunt hebben
   
Después ya dudo yo Daarna twijfel ik weer
tendrás razón o tal vez no je hebt misschien gelijk of misschien niet
problemas ahí er zijn hier problemen
segura estoy, entre los dos dat weet ik zeker, tussen ons
y sé también que nos basta un día, en ik weet ook dat een dag niet genoeg is
esperaré que vuelvas tú, ik zal wachten tot je terugkomt 
o voy contigo, nada está perdido of ik ga met je mee, niets is nog verloren
   
No me apetece, ahora no Ik voel er niet voor, niet nu
colgar el alma de un teléfono om mijn hart en ziel uit te storten door een telefoon
no me va por eso no, no te irás het voelt niet goed dat je hierdoor niet gaat
   
Qué sabes tú  Wat weet jij
qué sabes tú  wat weet jij
de un mundo interno que no ves  van een innerlijke wereld die je niet ziet
qué puedes tú saber
wat kan jij nou weten

qué sabes tú
wat weet jij

qué sabes tú
wat weet jij

si seré fuerte o lloraré
of ik sterk zal zijn of zal huilen

qué puedes tú saber
wat kan jij nou weten 

qué puedes tú saber
wat kan jij nou weten

qué sabes tú
wat weet jij

qué sabes tú
wat weet jij

de un sentimiento que por mi
van een gevoel dat voor mij

no intentas comprender 
je niet eens probeert te begrijpen 
Escucha
Luister

antes de irte
voordat je gaat

recuerda quienes éramos
herinner je wie wij waren

tú y yo
jij en ik