Oefeningen bij de lesmap 'Praktisch Spaans met conversatie'

 

 
 Hoofdstuk 1

Extra oefeningen Hoofdstuk 1:

Extra oefening 1: Begroetingen

Extra oefening 2: Lidwoorden 'de'en 'het' 


 


 
 Hoofdstuk 2

Extra oefeningen Hoofdstuk 2:

 1. Ser of estar?
Extra oefening 1: Telwoorden 11 t/m 20

 2. Vink het juiste antwoord aan Extra oefening 2: La familia

 3. Zinnetjes maken Extra oefening 3:  Werkwoorden in de ik-vorm

 4. Zinnetjes maken met werkwoorden op -ar Extra oefening 4: Mannelijk/vrouwelijk

 5. Ontkennende zinnetjes maken Extra oefening 5: Ontkenning
 


 
 Hoofdstuk 3

Extra oefeningen Hoofdstuk 3:

 1. Vink het juiste antwoord aan Extra oefening 1: Het lidwoord 'een'

 2. Zinnetjes maken met werkwoorden op -er Extra oefening 2: Werkwoorden

 3. Lees- en luistervaardigheid Extra oefening 3: Bezittelijk voornaamwoord
 


 
 Hoofdstuk 4

Extra oefeningen Hoofdstuk 4:

 1. Vink het juiste antwoord aan  Extra oefening 1: Me gusta

 2. Lees- en luistervaardigheid  Extra oefening 2: Werkwoorden -ar/-er/-ir

 


   

 
 Hoofdstuk 5

 Extra oefeningen Hoofdstuk 5:

 1. Recept maken  Extra oefening 1: Aanwijzend voornaamwoord

 2. Lees en luistervaardigheid  Extra oefening 2: Bijvoeglijk naamwoord

   Extra oefening 3:  Werkwoorden

 


   

 
 Hoofdstuk 6

 Extra oefeningen Hoofdstuk 6:

 1. Ser en estar (1)  Extra oefening 1: Werkwoorden

 2. Ser en estar (2)  Extra oefening 2: Datum

 3. Ser estar (3)  Extra oefening 3: Klokkijken

 4. Ser en estar (4)  Extra oefening 4: Formulier invullen 

 5. Vink het juiste antwoord aan  


 

   

 
 Hoofdstuk 7

 Extra oefeningen Hoofdstuk 7:

 1. Vragend voornaamwoord  Extra oefening 1: Vragend voornaamwoord

 2. Vragend voornaamwoord (2)  Extra oefening 2: Dagen/seizoenen

 3. Vink de juiste vertaling aan  Extra oefening 3: Vragend voornaamwoord

 

 


   

 
 Hoofdstuk 8

 Extra oefeningen Hoofdstuk 8:

  1. Vertalen Nederlands-Spaans  Extra oefening 1: Mannelijk of vrouwelijk?

 2. Vervoegingen  Extra oefening 2: Ik ga op reis en neem mee ...

 3. Zinnetjes maken haber + voltooid deelweerd  Extra oefening 3: Meervoud

 4. Zinnetjes maken in de ik-vorm  Extra oefening 4: Vervoeging haber

 


   

 
 Hoofdstuk 9

 Extra oefeningen Hoofdstuk 9:

 1. Wederkerende werkwoorden  Extra oefening 1: Wederkerende werkwoorden

 2. Toekomende tijd met Ir + a  Extra oefening 2: Zoek het  juiste woord

 3 . Zinnetjes  maken in de ik-vorm  Extra oefening 3: Lichaamsdelen

 4 . Zinnetjes maken met wederkerende werkwoorden  Extra oefening 4: Gevoelsuitdrukkingen

 5. Zinnetjes maken met Ir + a  Extra oefening 5: Werkwoorden

 6 . Tegenstellingen  


 

   

 
 Hoofdstuk 10

 Extra oefeningen Hoofdstuk 10:

 1. Het interview - La entrevista  Extra oefening 1: Verblijfplaatsen

   Extra oefening 2: Kies het juiste antwoord

   Extra oefening 3: Samentrekkingen