Alfabet Spaans: de uitspraak

 
 
           
 
 A - a Kort uitspreken. Langgerekte aa's kennen ze niet!  abrigo (jas)
 B - be Als bel aan het begin van een woord. Iet zachter in het midden van een woord.  bolso (tas)
 C - ce Als het Engels think voor e/i. Voor overige letters een k-klank (evenals in het Nederlands). cepillo (borstel), casa (huis)
 CH - che [tsje] Als tsja, beetje. chupete (speen)
 D - de Als dek aan het begin van een woord. Iets zachter in het midden. dedo (vinger)
 E - e Kort uitspreken als è. Langgerekte ee's kennen ze niet! estrella (ster)
 F - efe Als film. De dubbele ff bestaat niet in het Spaans. fresa (aardbei)
 G - ge Als gek voor e/i. Als het Engelse go voor overige letters. Gibraltar, gato (kat)
 H - hache [atsje] De letter h wordt niet uitgesproken in het Spaans!  hoja (blaadje)
 I - i Altijd uitspreken als in piep, ongeacht waar de i staat. isla (eiland)
 J - jota [gota] Als goed.  jirafa (giraf)
 K - ka Als kat. De k wordt alleen in leenwoorden gebruikt. koala (koala)
 L - ele Als lak. luna (maan)
 LL - elle [elje] Als een langgerekte of dubbele jj. llave (sleutel)
 M - eme Als mag. mano (hand)
 N - ene Als nooit (wel iets meer met je tongpunt tegen je voortanden). nido (nest)
 Ñ - eñe [enje] Als banjo of franje. ñandú (struisvogel)
 O - o Als op. Langgerekte oo's kennen ze niet! oso (beer)
 P - pe Als pak. pato (eend)
 Q - cu [koe] Als kat. queso (kaas)
 R - ere Als bord. ratón (muis)
 RR - erre Als karren. De dubbele r moet je flink laten rollen. perro (hond)
 S - ese Als sap aan het begin van een woord. In het midden iets zachter. silla (stoel)
 T - te Als trog. Met je tongpunt tegen je voortanden. tortuga (schildpad)
 U - u [oe] Als boek. uvas (druiven)
 V - uve [oebe] Als bok aan het begin van een woord. In het midden iets zachter. vaca (koe)
 W - uve doble Als het Engelse well. Komt alleen in leenwoorden voor. webcam (webcam)
 X - equis [ekies] Als sfinx voor een klinker, als vest voor een medeklinker. xilófono (xylofoon), Extremadura
 Y - i griega [ie gri-jega] Als yoghurt. Als ie als de letter alleen staat. yoyo (jojo)
 Z - zeta Als het Engelse think. zapato (schoen)
 
 Het Spaanse alfabet bestaat uit de 26 letters van het Latijnse alfabet, uitgebreid met 3 'eigen' letters:
  • De letter "ch" (uitgesproken als tsj).
  • De letter "ll" (uitgesproken als lj in Noord-Spanje, zj in Argentinië en Paraguay en j in de rest van Latijns-Amerika en Zuid-Spanje).
  • De letter "ñ" (uitgesproken als nj).
In het verleden werden de ch en ll apart gealfabetiseerd, respectievelijk tussen c en d en tussen l en m, maar dat is in 1994 veranderd. De ñ houdt wel nog altijd haar eigen positie in het woordenboek. Omstreden is de status van de rr, die in het Spaans anders wordt uitgesproken dan de r. De Real Academia de la Lengua Española beschouwt de rr niet als een aparte letter, maar in het dagelijks gebruik wordt de klank wel vaak apart van de r beschouwd. Ook de Spaanse versie van het bordspel Scrabble bevat aparte steentjes voor de rr. De letters k en w komen in het Spaans zelden voor, alleen in een paar leenwoorden als kamikaze en kiwi. 
 
Het telefoonalfabet

 A - Antonio M - Madrid
 B - Barcelona N - Navarra
 G - Gerona T - Tarragona
 H - Historia U - Ulises
 I - Inés V - Valencia
 J - José W - Washington
 K - Kilo X - Xiquena
 L - Lorenzo Y - Yegua
 LL - Llobregat Z - Zaragoza


Onthoud!
De combinatie q + u + i spreek je uit als kie - quizás (misschien) - spreek uit als kiezás
De combinatie q + u + e spreek je uit als - querer (houden van) - spreek uit als kèrèr